CRM (Upravljanje odnosima sa klijentima)

Šta je CRM?

Svaka organizacija na neki način prati i upravlja svojim klijentima. To može biti rokovnik, Word dokument ili neka Excel tabela. Sve ovo predstavlja već neku vrstu CRM-a, s tim da je pitanje koliko su ovakvi, priručni sistemi, efikasni i koliko vam zaista pomažu u radu i razvoju vaše organizacije ? Rješenje je u korištenju namjenskih aplikativnih rješenja koja su razvijena kako bi na jednostavan ali organizovan način kreirali evidenciju svojih klijenata, na najbolji način komunicirali s njima i ostvarili najbolje poslovne rezultate uz zadovoljne klijente.

Zašto trebamo CRM ?

Znate li šta je vaš kolega razgovarao s klijentom prije godinu dana ? Znate li historiju poslovanja sa tim klijentom ? Imate li pregled poslovnih prilika u svakom trenutku i znate li planirane aktivnosti koje će dovesti do potpisivanja ugovora ? Imate li alate za kvalitetnu i struktuiranu komunikaciju sa svim vašim klijentima koji ujedno pruža sve relevantne informacije vašim kolegama ? Gubite li puno vremena na sastanke i koordinaciju ?

Odgovor na sva ova pitanja je jednostavan : CRM !

Efikasno poslovanje

Jedan od najvažnijih koraka ka uspješnom i profitabilnom poslovanju jeste dobro poznavanje kupaca i definisanje prodajne i marketinške strategije. CRM sistem vam može pomoći u sljedećim aktivnostima :

 • Poznavanje potreba i navika kupaca
 • Definisanje sopstvene pozicije na tržištu
 • Kreiranje efikasne prodajne strategije
 • Efikasan rad na izgradnji odnosa sa klijentima
 • Povećanje profitabilnosti

Jasno je da su prodajne aktivnosti ključ a ujedno i najveći izazov modernog poslovanja iz kojih direktno proizilazi likvidnost organizacije. Za efikasno poslovanje vrlo je bitno da su svi podaci o klijentima na jednom mjestu. Šta klijenti traže, šta kupuju, koliko često, koje su aktivnosti obavljene sa klijentima, šta su planirane aktivnosti u narednom periodu itd.

Šta Vam pruža uvođenje Alfa24 CRM rješenja ?

 1. Jednostavan i sistematičan pristup podacima o klijentima – u svakom trenutku možete pristupiti svim informacijama o vašim klijentima, kompletnoj historiji aktivnosti kao i planiranim aktivnostima.
 2. Poboljšana komunikacija unutar organizacije – sve informacije koje je potrebno podijeliti u organizaciji dostupne su svima u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Komunikacija je jednostavna i produktivna
 3. Jednostavno i efikasno planiranje aktivnosti – planiranje aktivnosti je jednostavno i efikasno, svi uposleni imaju jasan i precizan plan koji se lako može pratiti i na osnovu koga se poboljšava poslovanje organizacije
 4. Statistički pokazatelji o klijentima – u svakom trenutku dostupna vam je statistika za bilo kog klijenta koja govori o načinu prodaje, navikama i potrebama klijenta, omogućavajući vam pravi pristup u kreiranju novih poslova
 5. Efikasna komunikacija sa postojećim i novim klijentima – komunikacija sa klijentima je uređena i sistematizovana, klijente je moguće pratiti po prioritetima, uvijek na vrijeme reagovati na poslovne prilike i povećati zadovoljstvo klijenata
 6. Praćenje prodajnih aktivnosti – planiranje prodajnih aktivnosti je jednostavno, kao i praćenje ostvarenih prodajnih prilika, razvoj strategije prodaje i usmjerenje ka povećanju obima i kvalitete poslovanja

Možemo Vam ponuditi posebno prilagođene verzije CRM sistema za :

 • NGO Sektor ( Nevladine organizacije, Udruženja građana )
 • Proizvodne firme
 • Uslužni sektor ( Trgovina, Ugostiteljsvo, Intelektualne usluge )
 • Finansijski sektor ( Banke, MKF, Osiguravajuća društva )
 • Poduzetnike ( Obrtničke radnje, Agencije )
 • Agrikultura ( Individualne Farme, Zadruge )