Migracija Oracle Forms/Reports rješenja na APEX

Oracle Forms bilo je jedno od najboljih rješenja na tržištu za razvoj database baziranih poslovnih aplikacija na Oracle tehnologiji. Međutim, razvojem Interneta i Web tehnologija, to više nije tako. Poslovni sistemi moraju da rastu i razvijaju se bez ograničenja, da koriste prednosti tehnologije koja dolazi a u stvarnosti, Oracle Forms više ne može podržati mnoge organizacije koje žele da idu naprijed i u korak s vremenom.

Zastarjeli korisnički interfejs, nespretna integracija sa poslovnim procesima i sve veći troškovi održavanja, dovode do toga da sve više organizacija traži način da zamijeni i nadogradi Oracle Forms rješenja.

Oracle APEX je odgovor. Zašto ?

  1. APEX je besplatna komponenta i sastavni dio Oracle baze podataka
  2. Potpuno podržan od strane Oracle-a i preporučeni razvojni alat za web bazirane aplikacije koje rade sa podacima
  3. Dizajniran na način da u potpunosti iskoristi sve prednosti Oracle baze podataka – APEX može uraditi sve i mnogo više u odnosu na Oracle Forms-e
  4. Jednostavan za implementaciju. Minimalni zahtjevi za infrastrukturom za razvoj i korištenje APEX rješenja dramatično smanjuju čak i otklanjaju potrebu za troškovima Oracle održavanja i podrške
  5. Nevjerovatna brzina razvoja – APEX je drastično brži za razvoj u odnosu na Javu ili .NET bez imalo gubitka funkcionalnosti

Ako ste zainteresovani za više informacija o zamjeni vaših postojećih Oracle Forms aplikacija ili pojedinih modula APEX-om obratite nam se sa punim povjerenjem.