Značaj ‘perifernih’ aplikacija u vašoj organizaciji

Priča o informacionim tehnologijama po pravilu se vrti oko takozvanih ‘centralnih’ ili glavnih aplikacija kao što su : ERP ( Nabava, Prodaja, Računovodstvo, Proizvodnja itd ), Upravljanje ljudskim resursima, Komunikacije ( E-mail ), Upravljanje dokumentima i ostale aplikacije koje prate poslovanje organizacije.

Ovo su, naravno, najvažnije aplikacije koje imaju najveći uticaj na performanse i poslovanje organizacije i zbog toga imaju najveći značaj.

Više informacija