Oracle APEX seminari i radionice

ORACLE APEX Osnove ( 2 dana )

Osnovni kurs je dizajniran sa ciljem da polaznicima pruži praktična iskustva koja su neophodna za razvoj aplikacija korištenjem APEX-a. Kurs obuhvata sve glavne komponente i karakteristike koje su ključne pilikom izrade rješenja uz veliki broj praktičnih primjera podržanih od strane instruktora i praćenih detaljnim objašnjenjima.

Polaznici : Kurs je prikladan za sve koji žele da steknu osnovna znanja o razvoju aplikacija korištenjem Oracle APEX platforme.

Preduslovi : Osnovno poznavanje Oracle baze podataka, PL/SQL i SQL jezika za rad sa podacima. Tokom kursa polaznici će samostalno kreirati određene SQL upite i koriste bazu podataka, što je sve detaljno objašnjeno u pratećim materijalima.

 

ORACLE APEX Napredni ( 3 dana )

Napredni kurs predstavlja nastavak osnovnog, upoznava polaznike sa kompleksnim komponentama namijenjenim za razvoj složenijih aplikacija. Ovaj kurs razmatra i tehnologije kao što su JavaScript, CSS i HTML za unapređenje APEX aplikacija. Administrativni dio kursa uključuje sigurnosne postavke aplikacija, autentifikaciju i autorizaciju, optimizaciju te praćenje rada i održavanje aplikacija.

Polaznici: Kurs je namijenjen polaznicima sa osnovnim poznavanjem rada u Oracle APEX tehnologiji
koji žele da unaprijede svoje vještine i osposobe se za razvoj složenijih rješenja.

Preduslovi: Polaznici moraju poznavati Oracle APEX osnove ( obuhvaćene osnovnim kursom ) te
razumijevanje Oracle baze podataka, objekata baze podataka, SQL & PL/SQL.