Tehničke osnove

APEX je potpuno podržana, besplatna komponenta svih verzija Oracle baze podataka.

Prihvatanje APEX-a kao strateške web razvojne platforme je značajno poraslo u protekloj godini u kojoj se na tržištu pojavila nova verzija 5.0 koja je u velikoj mjeri unaprijedila proces razvoja i omogućila razvoj ‘Enterprise’ informacionih sistema na brz i efikasan način.

Razvojno okruženje, kao i konačna aplikacija su HTML kod koji se isporučuje u browser-u usljed čega je nevjerovatno brz i ne zahtijeva previše resursa. Bez Java applet-a i sa web 2.0 kompatibičnošću, APEX omogućava kreiranje rješenja sa bogatim interfejsom. Sav APEX kod je smješten u Oracle bazu tako da je kompletna arhitektura veoma jednostavna i stabilna.

technical-overview-diagram-1

Representational State Transfer, ili REST, je arhitektura korištenja Web Servisa koja brzo postaje važan standard za pristup podacima preko Web-a. RESTful Web Servisi funkcionisu preko HTTP/S protokola u formi skupa podataka. Oracle REST servisi omogućavaju RESTful interfejs za podatke i logiku unutar Oracle baze podataka, koja je prethodno funkcionisala pod nazivom ‘Oracle APEX Listener’.

Instaliran na bilo kom J2EE kompatibilnom Web Serveru kao što je Apache Tomcat ili Weblogic, Oracle REST servisi omogućavaju da se APEX aplikacije povežu sa eksternim ili udaljenim izvorima podataka na jednostavan i direktan način.

Jedna Oracle baza može podržavati veliki broj APEX aplikacija i korisnika, pružajući developerima pristup posvećenom ”workspace” prostoru koji radi sa jednom ili više šema u bazi. Ova fleksibilna arhitektura omogućava instanci baze da se ponaša kao “Platform as a Service” (PaaS), omogućavajući Intranet ili Internet servise.

technical-overview-diagram-2

Kontaktirajte nas za više tehničkih detalja ili bilo koje pitanje koje imate u vezi APEX arhitekture !