Oracle Database razvoj i optimizacija

Tim eksperata sa dugogodišnjim iskustvom u dizajnu i optimizaciji baza podataka može vam ponuditi kompletnu uslugu pri realizaciji informacionih sistema u vašoj organizaciji. Proces razvoja ili optimizacije rješenja provodi se kroz nekoliko koraka :

  • Dizajn procesnih dijagrama
  • Definisanje Entity – Relationship modela
  • Definisanje Data Flow Dijagrama
  • Dizajn korisničkog interfejsa aplikacije

Kako bi sistem u potpunosti odgovarao potrebama korisnika neophodno je da svi navedeni elementi budu definisani na pravi način.

Naš tim posjeduje veliko iskustvo u razvoju Informacionih sistema baziranih na Oracle tehnologijama, možemo vam ponuditi kompletnu uslugu razvoja, održavanja i optimizacije, kako Oracle baze podataka tako i postojećih rješenja baziranih na Oracle Forms/Reports alatima.

Tim konsultanata sa velikim iskustvom u korištenju Oracle tehnologija garancija je uspjeha i kvaliteta.