Kome je APEX namijenjen

Oracle APEX namijenjen je svim organizacijama koje već posjeduju, ili planiraju da razvijaju, informacione sistema bazirane na Oracle tehnologijama. Bez obzira da li je informacioni sistem razvijen interno ili nabavljen kao gotovo proizvod, APEX omogućava razvoj novih modula i jednostavnu integraciju sa svim postojećim aplikacijama i podacima.Organizacije koje imaju interne razvojne timove veoma brzo će biti u situaciji da samostalno dorađuju postojeće ili razvijaju nove sisteme, smanjujući tom prilikom troškove razvoja i održavanja na minimum.

Bez obzira na veličinu organizacije i tip posla kojim se bavi, evidentna je stalna potreba za doradama i novim aplikacijama odnosno proširenjima postojećeg sistema. Tržište nameće organizacijama potrebu da se konstantno i brzo prilagođavaju promjenama i da prate poterbe i zahtjeve kupaca, mijenjajući pri tome svoje poslovne procese. Oracle APEX omogućava da informacione tehnologije u potpunosti prate sve ove izmjene sa minimalnim troškovima i angažovanjem resursa.

Uvođenjem Oracle APEX tehnologije, organizacije će u kratkom vremenu ostvariti značajne uštede, kreirajući pri tome savremena rješenja koja u potpunosti prate njihovo poslovanje.

Primjeri rješenja izgrađenih u APEX-u uključuju ERP sisteme za praćenje poslovanja, bankarske sisteme, CRM sisteme za praćenje odnosa sa klijentima i mnogo manjih specifičnih rješenja integrisanih u postojeće sisteme. Više o tome pročitajte na našem Blogu.