Upravljanje projektima

Jedinstveno rješenje za praćenje podataka o projektima, omogućava da na jednom mjestu pratite stanje svih projekata u organizaciji, angažovanje resursa i sve planirane i ostvarene projektne aktivnosti

 

 

Osnovna ideja sistema za praćenje projekata jeste da omogući organizaciji da na efikasan i jednostavan način prati utrošak resursa na svim projektima koje vodi, kao i da omogući pregled svih aktivnosti na projektima, pružajući veliki broj raznih uporednih analiza i izvještaja.

Vizuelizacijom podataka omogućeno je menadžmentu da brzo i jednostavno prati stanje projekta, da u svakom trenutku ima relevantne informacije i da na osnovu toga može da donese ispravne odluke.

Jednostavan za implementaciju i upotrebu, sa podacima koji su neophodni za praćenje, Alfa24 sistem za praćenje podataka predstavlja novu generaciju rješenja koja cilja na optimalne rezultate korištenja informacionih sistema uz jednostavno korištenje.

Alfa24 upravljanje projektima omogućava sljedeće funkcionalnosti :

 • Integralno praćenje više projekata
 • Definicija angažovanih resursa i njihovo praćenje
 • Planiranje aktivnosti
 • Planiranje resursa
 • Jednostavno izvještavanje
 • Gannt dijagrame za pregled trenutnog stanja projekta
 • Uporedni dijagrami za pregled više projekata istovremeno

Primjena sistema za upravljanje projektima omogućava :

 • Tačne informacije o rasporedu i utrošku resursa
 • Planiranje svih aktivnosti projekta
 • Planiranje resursa
 • Predviđanje i reagovanje na potencijalne probleme
 • Informacije o svim projektima na jednom mjestu
 • Praćenje historije projekata
 • Integracija sa ostalim sistemima u organizaciji
 • Jednostavno upravljanje troškovima
Clipboard02 Clipboard04