Značaj ‘perifernih’ aplikacija u vašoj organizaciji

Priča o informacionim tehnologijama po pravilu se vrti oko takozvanih ‘centralnih’ ili glavnih aplikacija kao što su : ERP ( Nabava, Prodaja, Računovodstvo, Proizvodnja itd ), Upravljanje ljudskim resursima, Komunikacije ( E-mail ), Upravljanje dokumentima i ostale aplikacije koje prate poslovanje organizacije.

Ovo su, naravno, najvažnije aplikacije koje imaju najveći uticaj na performanse i poslovanje organizacije i zbog toga imaju najveći značaj.

Međutim, u svakoj organizaciji postoji potreba za ‘perifernim’ aplikacijama koje pokrivaju ostale poslovne procese i kojima se još uvijek ne pridaje pažnja koju one zaslužuju. Glavni razlozi za to su :

 1. Često se smatra da je trošak nabavke i održavanja ovakvih sistema veliki i ne može se opravdati koristima koje organizacija od toga ima
 2. U najvećem broju slučajeva ovi poslovi se rješavaju nekontrolisanim i nestruktuiranim alatima poput Excela, Worda i slično
 3. Organizacije su se vremenom navikle da je ovakve aplikacije najbolje rješavati na nestruktuirani i ne-sistematski način

Istraživanja koja su u toku 2014. godine provedena u više kompanija i organizacija pirom svijeta pokazala su da su gubici vremena i novca usljed slabe pokrivenosti ovih ‘perifernih’ poslovnih procesa pravim rješenjima, ogromni. Spora, neadekvatna rješenja, koja nisu povezana i nemaju odgovarajući stepen sigurnosti mogu u velikoj mjeri ugroziti performanse cijele organizacije.

Izborom odgovarajuće tehnološke platforme moguće je uz minimalne troškove kreirati ovakve aplikacije, koje ne samo da će omogućiti efikasno odvijanje ovih poslovnih procesa nego će se vrlo jednostavno integrisati sa glavnim poslovnim informacionim sistemom.

Primjeri ovakvih aplikacija su :

 • Praćenje radnih sati i prisustva uposlenika
 • Upravljanje odustvima ( Praznici, Godišnji odmori, Bolovanja )
 • Praćenje troškova ( putni troškovi, dnevnice, inostrana putovanja i slično )
 • Upravljanje kapitalom i porezima
 • Upravljanje resursima / opremom
 • Praćenje budžeta organizacije ili dijela organizacije
 • Ankete zadovoljstva kupaca
 • Upravljanje prodajnim prilikama ( Sales Pipeline )
 • Marketinške kampanje
 • Tehnička podrška i prijava grešaka
 • Upravljanje događajima ( Event Management )
Kategorija: Uncategorized.